ആനക്കള്ളനിലെ ‘വെട്ടം തട്ടും വട്ടക്കായൽ’ എന്ന വീഡിയോ സോങ്ങ് കാണാം…

0

ദൃശ്യഭംഗി കൊണ്ടും മനോഹരമായ വരികൾ കൊണ്ടും സമ്പന്നമായ ആനക്കള്ളനിലെ ‘വെട്ടം തട്ടും വട്ടക്കായൽ’ എന്ന വീഡിയോ സോങ്ങ് കാണാം…

Vettam Thattum Vattakayal | Aanakkallan | Biju Menon | Anusree | Nadirshah | Suresh Divakar

Share.