ഗാമ്പിനോസ് കിടിലൻ ഒഫീഷ്യൽ ട്രൈലെർ പുറത്തിറങ്ങി കാണാം

0

ഗാമ്പിനോസ് കിടിലൻ ഒഫീഷ്യൽ ട്രൈലെർ പുറത്തിറങ്ങി കാണാം

The Gambinos Official Trailer | Raadhika Sarathkumar | Vishnu Vinay | Sampath Raj | Girish Mattada
Directed By : Girish Panicker Mattada
Written By : Sakkir Madathil
Story : Girish Panicker Mattada, Sakkir Madathil
Produced By : Adv T J Sundar Ram, Biju Nandakumar,Girish Panicker Mattada, Mahadevan N C
Co Producers : Gils Joseph, Sivakumar Kanattumal, Prayag Madhusudhanan, Vijay Gaba
Executive Producers : Prajeesh KKE, Arun Pottangadi, Sidharth Manoj Nair, Advaith Manholi
DOP : Elban Krishna
Music & BGM : Jakes Bejoy
Lyrics : Harinarayanan
Editor : Shafique Mohamed Ali
Production Controller : Rajan Philip
Project Designer : KPS Kumar (Santhosh)
Art Director : Nathan Mannur
Makup : Rasheed Ahamed
Costume Designer : Jomon Joseph
Finance Controller : Adv T J Sundar Ram
Production Executive : Sritharan- Chennai
Production Manager : Anil Chalakkudy,Dasutty Puthiyara
Chief Associate Director : Praveen Unni
VFX : Navas UV Media Live Calicut
PRO : A S Dinesh
Distribution : EROS international

CAST : Radhikaa Sarathkumar, Vishnu Vinay, Sijoy Varghese, Sampath Raj, Sreejith Ravi, Neeraja, Musthafa, Salu K George,Jasmin Honey

Share.