കുളിക്കുമ്പോഴും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സ് വെക്കുന്ന ടൈപ്പാ – മമ്മൂക്കയെ ട്രോളി ലാലേട്ടൻ ഒന്നാണ് നമ്മളിൽ

0

കുളിക്കുമ്പോഴും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സ് വെക്കുന്ന ടൈപ്പാ – മമ്മൂക്കയെ ട്രോളി ലാലേട്ടൻ ഒന്നാണ് നമ്മളിൽ

മലയാളത്തിന്റെ താരരാജാക്കന്മാർ ഒരേ വേദിയിൽ. ഏഷ്യാനെറ്റ് അമ്മ കലാസന്ധ്യ “ഒന്നാണ് നമ്മൾ” – ഇന്നും നാളെയും രാത്രി 7 മണിമുതൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ചാനലിൽ, ചിത്രത്തിൻറെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളുടെ ട്രെയ്‌ലർ കാണാം

 

മലയാളത്തിന്റെ താരരാജാക്കന്മാർ ഒരേ വേദിയിൽ. ഏഷ്യാനെറ്റ് അമ്മ കലാസന്ധ്യ "ഒന്നാണ് നമ്മൾ" – ഇന്നും നാളെയും രാത്രി 7…

Gepostet von Asianet am Freitag, 28. Dezember 2018

Share.