ഒടിയനിലെ ലാലേട്ടൻ ആലപിച്ച കൊണ്ടാരം എന്ന ഗാനത്തിന്റെ കിടിലൻ ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി…. വീഡിയോ കാണാം

0

ഒടിയനിലെ ലാലേട്ടൻ ആലപിച്ച കൊണ്ടാരം എന്ന ഗാനത്തിന്റെ കിടിലൻ ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി…. വീഡിയോ കാണാം

Share.