“നീയൊരാൾ മാത്രം ” എന്നുതുടങ്ങുന്ന കളികൂട്ടുകാർ എന്ന സിനിമയിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി ..

0

“നീയൊരാൾ മാത്രം ” എന്നുതുടങ്ങുന്ന കളികൂട്ടുകാർ എന്ന സിനിമയിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി ..

NAME OF MOVIE : KALIKKOOTTUKAR
PRODUCER : BHASI PADIKKAL
BANNER : DEVAMRUTHAM CINEMA HOUSE

MUSIC DIRECTOR : VINU THOMAS
LYRICIST : B.K.HARI NARAYANAN
SINGERS : SWETHA MOHAN & NAJIM IRSHAD

STARS : DEVADAS, RENJI PANIKAR, SHAMMI THILAKAN, BAIJU, SALEEM KUMAR, JANARDANAN,INDRANS,RAAMU, SUNIL SUGATHA, JENSON, ALVIN, NIDHI, SNEHA, BHAMA

Share.