ആഭാസത്തിന്റെ കിടുക്കാച്ചി ട്രെയിലർ എത്തി….

0

ആഭാസത്തിന്റെ കിടുക്കാച്ചി ട്രെയിലർ എത്തി മക്കളെ അപ്പോൾ വിഷുവിന് കാണാം

Watch Aabhaasam | Official Trailer | Suraj Venjaramoodu | Rima Kallingal | Indrans

Here’s the much awaited trailer of Aabhaasam, produced by Spire Productions and Collective Phase One, written and directed by Jubith Namradath.

Starring: Suraj Venjaramoodu, Rima Kallingal, Indrans, Sheethal Shyam, Nasser, Alencier.

Produced by: Sanju Unnithan
DOP: Prasanna S Kumar
Edited by: Shameer Muhammed
Sound Design: Renganath Ravee
Music: Oorali
Background Score: Dev
Art: Sunil Lavanya
VFX: Sameer Shajahan
Production Controller: Ram Manohar (Ramz)
Associates to Director: Shajeer Basheer & Joman Joshy
Designs: Pavi Sankar

Share.