വികടകുമാരൻ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് ഇന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ വച്ച് നടന്നു.ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാക്കളുടെ പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റ് ” ഗഡീസ് ” ഉദ്ഘാടനവും വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ നിർവഹിച്ചു

0

Share.