പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും ലില്ലിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രയ്ലർ…..

0

പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും ലില്ലിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രയ്ലർ. മലയാളത്തിലെ മറ്റൊരു മികച്ച മാസ്സ് ത്രില്ലറുമായി അവൾ വരുന്നു… വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ..!

Here comes the official trailer of Lilli Malayalam movie

Written and Directed by Prasobh Vijayan
Produced by Mukesh R Mehta, CV Sarathi
Banners : E4 Experiments, E4 Entertainments.
Cinematography : Sreeraj Raveendran
Music : Sushin Shyam
Editing : Appu Bhattathiri
Costumes : Stephy Zaviour
Makeup : RG Wayanadan
Production Designer : Dundhu Ranjeev
Sound Design : Sync Cinema
Sound Mixing : Rajakrishnan
Executive Producer : Anooten Varghese
Production Controller : Jinu PK, Shine C Chandran

Starring : Samyuktha Menon, Aaryan Menon , Kannan Nayar, , Sajin Cherukayil, Dhanesh Anand , Kevin Jose, etc

Share.