ഒടിയനിലെ മനോഹരമായ ഗാനം ഇറങ്ങി… വീഡിയോ കാണാം….

0

ഒടിയനിലെ മനോഹരമായ ഗാനം ഇറങ്ങി… വീഡിയോ കാണാം….

KONDORAM | Odiyan Official Lyric Video Song | Mohanlal ManjuWarrier | V A Shrikumar Menon | M J

Lyrics : Rafeeq Ahamed
Music: M Jayachandran
Singers: Sudeep Kumar & Shreya Ghoshal
Directed by V. A. Shrikumar Menon
Written by K. Harikrishnan.
Produced by Aashirvad Cinemas
Action choreographed by Peter Hein.
Song Programmed by Mithun Ashokan
Flute, Recorder : Kamalakar
Orchestra Conductor : Unni Elayaraja
Violin & Viola Section:
Chennai Strings by Rex Issacs & Group
Orchestra Manager : K D Vincent
Shreya’s Vocals Recorded at Aravind Audio Garage Mumbai
Song Recorded, Mixed & Mastered by Renjith Rajan
Assisted by Midhun Manoj,@Muzik lounge,Chennai.

Share.