കെ ജി എഫിലെ പവർഫുള്ളായ അടുത്ത ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറങ്ങി .. ഇത് ബാഹുബലിയെ പോലെയല്ല .. അതുക്കും മേലെ .. !

0

പവർ അത് എവിടെ കിട്ടും ?

കെ ജി എഫിലെ പവർഫുള്ളായ അടുത്ത ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറങ്ങി ..
ഇത് ബാഹുബലിയെ പോലെയല്ല .. അതുക്കും മേലെ .. !

Written & Directed by: Prashanth Neel
Starring: Yash, Srinidhi Shetty, Ayyapa, B Suresh, Srinivas Murthy, Archana Jois, Roopa Rayappa, Master Anmol, Ananth Nagu, Malavika, Achut Kumar, Naga Bharana, Dinesh Mangalur, Harish roi, Neenazam Ashwath, introducing Avinash, Ram, Lucky, Vinay

Produced by: Vijay Kiragandur
Executive producer : Karthi, K.V Rama Rao
Written & Directed by : Prashanth Neel
Director of photography : Bhuvan Gowda
Music-Bacaground-Sound design by : Ravi Basrur
Art Director : Shivakumar
Editor : Shrikanth
Sound Effects : V.G.Rajen
Dialog : Chandra Mouli . M, Vinay Shivagange
Co Director : Abhi, B.Thimme Gowda
Costume Designer : Yogi G Raj, Sania Sardhariya

Share.