കല വിപ്ലവം പ്രണയം ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ കാണാം…

0


Kala Viplavam Pranayam | Official Trailer

Official Trailer of ‘ Kala Viplavam Pranayam ‘, an upcoming Malayalam movie starring Anson Paul, Gayathri Suresh, Saiju Kurup, Bijukuttan, Niranjana Anoop, Vineeth Vishwam and Thanuja Kartik among others. Directed by Jithin Jithu with Screenplay Written by Aashiq Akbar Ali, Music by Athul Anand, DOP by Anish Lal, Edited by Jith Joshy, Produced by Dr. Roy Sebastian under the banner of Dirham Film Productions.

Share.