നോവുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ മധുര ഓർമകളുമായി ഇലഞ്ഞി പൂ മ്യൂസിക്‌ വീഡിയോ…

0

This music video is based on 90’s nostalgic love story

this beautiful song will take you to the magic world of love

Director – sugeesh

Concept and dop – shiju m bhaaskar

Lyrics – s ramesan nair

Music – manu ramesan

Editor – vishnu venugopal

Producer – shiju m bhaaskar

Singer – gireesh narayanan

Production controllour – lalji mangadan

Art – bibin jose

Make up – abhilash chikku

Cast –
rafeeq ,
pradesh jacob,
bibiya kakkattu
aiswarya dilip,
vimal viswanath,
ethal binoy ,
sruthi das

Share.