ഡാകിനിയിലെ കലക്കൻ വീഡിയോ സോങ്ങ് കാണാം…

0

ഡാകിനിയിലെ കലക്കൻ വീഡിയോ സോങ്ങ് കാണാം…


Written & Directed By – Rahul Riji Nair
Produced By – B Rakesh, Sandip Senan, Anish M Thomas
DoP – Alex J Pulickal
Editor – Appu N Bhattathiri

Music Composed and Produced by Rahul Raj

Lyrics – Hari Narayanan
Vocals – Harishankar K.S & Amrita Jayakumar

Production Designer – Prathap Raveendran
Costumes – Dhanya Balakrishnan
Make Up – Ronex Xavier
Production Controller – S Murugan
Chief Associate – Nithin Michael

Keyboards & Rhythm Programming
Rahul Raj, IndiaSoundz

Acoustic / Electric Guitars & Bass
Sandeep Mohan

Strings Session
Cochin Strings

Sound Engineers
Ragesh Swaminathan , Subsaid Scoring Stage
Romy, Hat3 Studios
Sai Prakash, MyStudio Cochin
Rahul Raj, IndiaSoundz

Mixed and Mastered by
Abin Paul, Mixwithabin

Share.