ചാലക്കുടികാരൻ ചങ്ങാതി ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ ഗാനം കാണാം

0

ചാലക്കുടികാരൻ ചങ്ങാതി ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ ഗാനം…ഭാവ ഗായകൻ പി.ജയചന്ദ്രൻ ആലപിച്ച
“പഞ്ചാര പാട്ടുപാടും കുയിലെ…”എന്ന ഗാനം കാണാം

Chalakkudikkaran Changathi | Panchara Pattu Paadum Kuyile | Vinayan | P Jayachandran | Raja Mani

Share.