കലാഭവൻ മണിയുടെ ജീവിതകഥപറയുന്ന ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതിയുടെ ട്രൈലെർ പുറത്തിറങ്ങി

0

കലാഭവൻ മണിയുടെ ജീവിതകഥപറയുന്ന ചാലക്കുടിക്കാരൻ ചങ്ങാതിയുടെ ട്രൈലെർ പുറത്തിറങ്ങി

Chalakkudikkaran Changathi | Movie Official Trailer | Vinayan
Watch Chalakkudikkaran Changathi | Movie Official Trailer | Vinayan

Story & Direction | Vinayan
Screen Play | Vinayan & Ummer Muhammed
Produced By | Glastone
Dop | Prakash Kutty
Editor | Abhilash Viswanath
Make Up | Rajesh Nenmara
Choreography | Kumar Shanti
Art | Suresh Kollam
Designs | Old Monks

Cast | Raja Mani, Saleem Kumar, Joy Mathew, Dharmajan Bolgatty,Joju Mala,Ramesh Pisharody,Guinness Pakru,Sreejith Ravi,Vishnu Govind,Sudeer Karamana,Kottayam Nazeer,Kochu Preman,Marimayam Sreekumar,Krishna,Anil Murali,Sunil Sugatha,Honey Rose,Ponnamma Babu,Renu Soundar,Niharika,Maneesha,etc..

Share.