നിരപരാധികളായ ആയിരക്കണക്കിന് പിഞ്ചോമനകള്‍ പിച്ചിച്ചീന്തപ്പെടുമ്പോള്‍… മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തേയും പ്രിയങ്കരിയായ നടി അഞ്ചു അരവിന്ദ് അഭിനയിച്ച മനോഹരമായ ഷോര്‍ട്ട്ഫിലിം കാണൂ…

0

നിരപരാധികളായ ആയിരക്കണക്കിന് പിഞ്ചോമനകള്‍ പിച്ചിച്ചീന്തപ്പെടുമ്പോള്‍…
മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തേയും പ്രിയങ്കരിയായ നടി അഞ്ചു അരവിന്ദ് അഭിനയിച്ച മനോഹരമായ ഷോര്‍ട്ട്ഫിലിം കാണൂ…

Share.