അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം തുടങ്ങി..ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

0

കൊച്ചിയില്‍ അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം തുടങ്ങി…താര സംഘടനയായ അമ്മയുടെ 23-ാമത് വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗം നടക്കുന്നത്.

 

 

Share.